Polityka prywatności - Toaleta To Nie Śmietnik
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach internetowych jest Stowarzyszenie
Wodociągowców Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, 40-084.
Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies przedstawia kwestie dotyczące przetwarzania i
ochrony danych osobowych przetwarzanych przez SWWŚ oraz wykorzystywania przez SWWŚ Plików
Cookies oraz podobnych technologii w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron
internetowych, których operatorem jest SWWŚ https://toaletatoniesmietnik.pl/ („strony
internetowe”).
 
Przetwarzanie danych osobowych
SWWŚ przetwarzana dane osobowe użytkowników stron internetowych w oparciu o podstawy
legalizujące takie przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad
wskazanych w RODO oraz praw użytkowników.
 
Prawa użytkowników
Użytkownicy stron internetowych mają prawo żądać od administratora:
 
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich otrzymania ich kopii,
sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych na skutek wniesionego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
przeniesienia swoich danych osobowych.
Użytkownicy stron internetowych mają także prawo do wycofania zgody, w przypadku przetwarzania
danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę.
 
Pliki Cookies oraz podobne technologie
W trakcie korzystania ze stron internetowych SWWŚ może zbierać w sposób automatyczny dane
dotyczące użytkownika, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego
wykorzystywanego przez użytkownika. Dane te mogą być zbierane za pomocą Plików Cookies lub
podobnych technologii.
Poprzez Pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze stron

internetowych. Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. do poprawy jakości usług świadczonych za
pośrednictwem stron internetowych, zapamiętywania ustawień i preferencji użytkowników.
Użytkownik może określić zasady wykorzystywania Plików Cookies (w tym zrezygnować z ich
wykorzystywania) m.in. za pośrednictwem ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub
za pośrednictwem witryn dostawców Plików Cookies podmiotów trzecich.
SWWŚ wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies na stronach internetowych:
sesyjne – tymczasowe Pliki Cookies usuwane wraz z momentem zakończenia danej sesji przeglądarki;
sesyjne Pliki Cookies zapamiętują danego użytkownika w ramach jednej wizyty na stronie
internetowej; służą one między innymi utrzymaniu sesji logowania użytkownika tak, aby nie musiał
on ponownie logować się do strony internetowej w ramach tej samej wizyty, np. po przejściu do innej
zakładki strony internetowej;
funkcjonalne – umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników na
stronach internetowych, takich jak stosowany język, rozmiar fontu;
analityczne – umożliwiają pozyskiwanie danych analitycznych oraz statycznych związanych z
korzystaniem ze stron internetowych.
W zależności od rodzaju Pliku Cookies, może być on zapisywany na urządzeniu końcowym
użytkownika strony internetowej do czasu opuszczenia (wylogowania się) strony internetowej lub na
czas żywotności danego Pliku Cookie.
Witryny, do których zostały podane odnośniki na stronach internetowych i nie są zarządzane przez
SWWŚ, mogą również używać Plików Cookies, natomiast podlegają one wyłącznie polityce
prywatności tych stron i SWWŚ nie ponosi za nie odpowiedzialności.